Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GALSKÓR MARIA CHWIŁOWICZ, ul.Traugutta 92, 62-400 Słupca

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:

- dla faktur zakupu 6 lat

- dla gwarancji przez okres niezbędny do jej realizacji oraz roszczeń z nią związanych

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

Powyższa klauzula spełni wymóg informacyjny, jeśli dodatkowo będą Państwo umożliwiali zakup towarów bez rejestracji w serwisie klauzula ta powinna się pojawić w trakcie pozyskiwania danych niezbędnych do realizacji zamówienia np. dane adresowe do dostawy. Praktyka pokazuje że w arkuszu rejestracyjnym może być tylko wiersz w okienkiem (i linkiem do klauzuli) do zaznaczenia które jest obowiązkowe.

Product added to wishlist
Product added to compare.